Witryna korzysta z plików cookie. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej. ok

Polecamy

Dieta dr. Dąbrowskiej – oczyść organizm i schudnij w 7 dni!

Dieta dr. Dąbrowskiej – oczyść organizm i schudnij w 7 dni!

Makowiec z kruszonką

Makowiec z kruszonką

“JAK ZROBIĆ” – czyli 10 poradników dla zaawansowanych i początkujących kucharzy

“JAK ZROBIĆ” – czyli 10 poradników dla zaawansowanych i początkujących kucharzy

Pyszne smoothie z herbatą matcha

Pyszne smoothie z herbatą matcha

Jak uprażyć orzechy ziemne na patelni?

Jak uprażyć orzechy ziemne na patelni?

13 przepisów na SZPARAGI, które znajdziesz na www.PalceLizac.pl

13 przepisów na SZPARAGI, które znajdziesz na www.PalceLizac.pl

Sałatka z tuńczykiem z puszki, prażonymi orzechami włoskimi i oliwkami

Sałatka z tuńczykiem z puszki, prażonymi orzechami włoskimi i oliwkami

Genialny pomysł na kreatywne danie – miska pełna wszystkiego

Genialny pomysł na kreatywne danie – miska pełna wszystkiego

Raj dla kawoszy, czyli KAWA w ośmiu odsłonach

Raj dla kawoszy, czyli KAWA w ośmiu odsłonach

Jak upiec buraka do sałatek, koktajli, zup?

Jak upiec buraka do sałatek, koktajli, zup?

Sałatka z burakiem pieczonym, serem feta i orzechami

Sałatka z burakiem pieczonym, serem feta i orzechami

10 przepisów na romantyczną KOLACJĘ

10 przepisów na romantyczną KOLACJĘ

Sycąca zupa z fasoli

Sycąca zupa z fasoli

10 pomysłów na wykorzystanie KIWI!

10 pomysłów na wykorzystanie KIWI!

Jak ugotować idealne JAJKO na miękko? Najlepszy przepis, jaki testowaliśmy!

Jak ugotować idealne JAJKO na miękko? Najlepszy przepis, jaki testowaliśmy!

Jak zrobić najlepsze pod słońcem TOSTY FRANCUSKIE

Jak zrobić najlepsze pod słońcem TOSTY FRANCUSKIE

Regulamin

I. Regulamin Portalu Internetowego PalceLizac.pl

§ 1 – Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy „Regulamin Portalu Internetowego PalceLizac.pl” określa warunki nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z portalu internetowego o nazwie „PalceLizac.pl” – w ramach którego zamieszczane są informacje z zakresu tematyki kobiecej.

1.2 Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego Portalu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

1.3 Portal PalceLizac.pl jest serwisem internetowym publikującym nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od firm i instytucji współpracujących. Portal nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe, a Właściciel poprzez prowadzenie portalu nie świadczy usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§ 2 – Definicje

Użyte w „Regulamin Portalu Internetowego PalceLizac.pl” sformułowania oznaczają:

Właściciel portalu – Planet Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będąca twórcą i administratorem portalu internetowego PalceLizac.pl uprawnionym do dysponowania zasobami portalu.

Portal –witryna internetowa PalceLizac.pl

Zasoby portalu – udostępniane w ramach portalu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym „Regulaminie Portalu Internetowego PalceLizac.pl”, materiały obejmujące informacje, formularze kontaktu użytkowników portalu. Zasoby portalu stanową również działy informacyjne.

Działy informacyjne – zasoby portalu, do których każdy z Użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu bez konieczności dokonywania rejestracji.

Użytkownik indywidualny/Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z zasobów portalu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

Administrator – Właściciel portalu, nadzorujący funkcjonowanie portalu oraz forum i ich wykorzystywanie przez Użytkowników.

§ 3 – Zasoby Portalu

3.1 Dostęp do części zasobów portalu określonej § 2 jako dział informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika indywidualnego wymogu rejestracji w systemie portalu.

3.2 Właściciel portalu zapewnia Użytkownikom indywidualnym nieodpłatny dostęp do zasobów działu informacyjnego na czas nieokreślony.

3.3 Właściciel portalu zastrzega sobie prawo zmiany treści wszelkich artykułów i informacji, publikowanych na portalu, w sposób nie zmieniający ich sensu i znaczenia. W szczególności Właściciel portalu zastrzega sobie prawo skrócenia publikowanego artykułu lub zmiany jego tytułu.

3.4 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z portalu zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami „Regulaminu Portalu Internetowego PalceLizac.pl”

3.5 Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów portalu wyłącznie na własny użytek osobisty. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie materiałów zamieszczonych bez zgody Właściciela portalu jest zabronione.

3.6 Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Właścicielowi portalu, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z obowiązującym prawem oraz niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

§ 4 – Odpowiedzialność stron

4.1 Właściciel portalu oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby portalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego portalu, jednak publikowane w portalu treści i dane mają charakter informacyjny i nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Właściciela portalu lub autorów artykułów.

4.2 Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług Właściciel portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania, przez osoby korzystające z portalu, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w portalu,

4.3 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w portalu tekstów.

4.4 Na Właścicielu portalu nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, a w szczególności obsługujących system informatyczny portalu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów portalu.

4.5 Właściciel portalu nie odpowiada za brak dostępu do zasobów portalu z powodu awarii systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

§ 5 – Ochrona danych

5.1 Właściciel portalu wykorzystuje informacje o zarejestrowanych Użytkownikach wyłącznie na użytek własny w celu: poprawienia treści swych stron, dostosowania treści i układu strony do preferencji poszczególnych Użytkowników, informowania Użytkowników o zmianach w portalu, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, które zdaniem Właściciela portalu są interesujące dla Użytkowników, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.

5.2 Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, może domagać się zmiany lub usunięcia jego danych osobowych.

5.3 Wniosek o usunięcie danych osobowych z portalu jest winien być przesłany do administratora pocztą elektroniczną wraz z podaniem loginu, hasła, adresu E-mail.

5.4 Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych i usunięcie danych osobowych Użytkownika z portalu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem Użytkownika z portalu.

5.5 Właściciel Portalu nie prowadzi sprzedaży list swoich użytkowników.

5.6 Administratorem danych osobowych jest Właściciel portalu.

§ 6 – Postanowienia końcowe

6.1 Regulaminu Portalu Internetowego PalceLizac.pl w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego pełni rolę ogólnych warunków umów.

6.2 Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczane pełnej treści Regulaminu na stronie internetowej http://palcelizac.pl/regulamin/

6.3 Właściciel Portalu zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie http://palcelizac.pl i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, a jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie http://palcelizac.pl/regulamin/

6.4 Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Właściciela portalu.

 

(data: 05 wrzesień 2007 r., aktualizacja: 23 marca 2014)